Utvecklar effektiv kommunikation för ledare och medarbetare

Så jobbar vi på CWL Coaching & Consult

Vi skräddarsyr program efter dina önskemål och behov. Ett coachprogram sträcker sig vanligtvis över en längre tid. Coaching genomförs genom personliga möten eller via telefonmöten. Mail och kortare telefonkontakt mellan mötena samt material som stödjer coachingen ingår i programmet. Tre månader efter avslutat coaching följer vi upp hur det har gått för dig och vilka resultat som genererats av programmet.

mini DSC_0243_foto wilda nilsson

Kvalitetssäkring
Vi arbetar efter de etiska regler och med den kvalitetssäkring som rekommenderas av Coachfederation.org och ICF Sverige. All information som framkommer vid våra möten är konfidentiell och delges ej annan part utan ditt skriftliga medgivande. Du får förstås tala om din egen coaching med vem du själv önskar.

Vi gör fortlöpande utvärdering på våra utförda uppdrag, att mäta resultatet är ett sätt för oss att följa upp om våra insatser, om vi behöver åtgärda något för att bli ännu bättre.

Att välja CWL Coaching & Consult innebär att du väljer en professionell leverantör.

 • CWL Coaching & Consult catrine@cwlcoaching.se
  070 688 52 87
  Skeppsbron 32
  111 30 Stockholm
 • På gång:
  Styrelseledamot i Svenska Facilitatornätverket. Mindfulnessträning för enhet på Länsförsäkringar, Fondliv. Executive coaching för ledare i näringslivet och myndigheter. MinfdfulnessBaserad StressReduktion-"Practicum"(steg 2 i den professionella utbildningen i MBSR, original programmet) lärare Camilla Sköld, Center for Mindfulness. Handledning av grupper i olika branscher. Transformational Presence Leadership men Alan Saele, Boston. Inbjuden av Handelskammarens Nätverk Ledarskapsutveckling att tala om Coaching.
  • LinkedIn