Utvecklar effektiv kommunikation för ledare och medarbetare

Effektiv kommunikation

Effektiv kommunikation ger friskare medarbetare, vilket i sin tur leder till organisationsutveckling. Hur vi kommunicerar påverkar hur vi upplever vår arbetsplats internt och hur våra intressenter upplever oss externt. Vårt sätt att bemöta varandra är ofta avgörande för hur vår framtida relation/kontakt kommer att utvecklas.
I Effektiv kommunikation tränar vi dialog, direkt kommunikation, aktivt lyssnande, öppna frågor, feedback och kroppsspråk.

 • CWL Coaching & Consult catrine@cwlcoaching.se
  070 688 52 87
  Skeppsbron 32
  111 30 Stockholm
 • På gång:
  Styrelseledamot i Svenska Facilitatornätverket. Mindfulnessträning för enhet på Länsförsäkringar, Fondliv. Executive coaching för ledare i näringslivet och myndigheter. MinfdfulnessBaserad StressReduktion-"Practicum"(steg 2 i den professionella utbildningen i MBSR, original programmet) lärare Camilla Sköld, Center for Mindfulness. Handledning av grupper i olika branscher. Transformational Presence Leadership men Alan Saele, Boston. Inbjuden av Handelskammarens Nätverk Ledarskapsutveckling att tala om Coaching.
  • LinkedIn