Utvecklar effektiv kommunikation för ledare och medarbetare

Executive coaching

Vad krävs i min roll som ledare och som chef?
Även bra ledare och chefer behöver utvecklas. Det handlar om att finna de goda kvaliteter och egenskaper chefen har och att förstärka dessa i linje med företagets värderingar och mål. Här ingår bland annat att arbeta med drivkrafter, värderingar, kommunikation, feedback och gränsdragningar.

 

 • CWL Coaching & Consult catrine@cwlcoaching.se
  070 688 52 87
  Skeppsbron 32
  111 30 Stockholm
 • På gång:
  Styrelseledamot i Svenska Facilitatornätverket. Mindfulnessträning för enhet på Länsförsäkringar, Fondliv. Executive coaching för ledare i näringslivet och myndigheter. MinfdfulnessBaserad StressReduktion-"Practicum"(steg 2 i den professionella utbildningen i MBSR, original programmet) lärare Camilla Sköld, Center for Mindfulness. Handledning av grupper i olika branscher. Transformational Presence Leadership men Alan Saele, Boston. Inbjuden av Handelskammarens Nätverk Ledarskapsutveckling att tala om Coaching.
  • LinkedIn