Utvecklar effektiv kommunikation för ledare och medarbetare

Förebygga och hantera stress

När du har ”egenkontroll”, kan du påverka din situation och förstå sammanhanget i det du gör. På så sätt löper du mindre risk för att uppleva stress. En grundläggande orsak till stress i arbetslivet är brist på personlig kontroll. Upplevelsen av att känna stress är mycket individuell.
Ju tidigare vi känner igen signaler för stress desto snabbare kan vi sätta in åtgärder och förebygga ohälsa. Forskningsbaserad Mindfulnessträning ingår.

” När jag är stressad fastnar jag i gamla tankebanor som inte för mig framåt. Jag har fått hjälp med att förändra mina tankar, hittat nya arbetsrutiner och fått syn på det jag faktiskt redan gör bra! Programmet Förebygga och hantera stress har dessutom stärkt min självkänsla och jag kan lättare känna igen mina stress signaler”. / Lotta Orefall, Bostadsförvaltare.

 • CWL Coaching & Consult catrine@cwlcoaching.se
  070 688 52 87
  Skeppsbron 32
  111 30 Stockholm
 • På gång:
  Styrelseledamot i Svenska Facilitatornätverket. Mindfulnessträning för enhet på Länsförsäkringar, Fondliv. Executive coaching för ledare i näringslivet och myndigheter. MinfdfulnessBaserad StressReduktion-"Practicum"(steg 2 i den professionella utbildningen i MBSR, original programmet) lärare Camilla Sköld, Center for Mindfulness. Handledning av grupper i olika branscher. Transformational Presence Leadership men Alan Saele, Boston. Inbjuden av Handelskammarens Nätverk Ledarskapsutveckling att tala om Coaching.
  • LinkedIn