Utvecklar effektiv kommunikation för ledare och medarbetare

Grupputveckling/Workshops

Facilitering och processledning av grupper i utveckling. Vi utgår från era behov och skräddarsyr lösningar så att de skapar den effekt och det resultat du vill ha. Här följer några exempel på ämnen:

Effektiv kommunikation – för bättre resultat
Bemöt folk som de vill bli bemötta, lyssna så att du själv förstår, tala så att folk förstår vad du menar och se helheten av din kommunikation. Våga vara tydlig och du når enklare fram med ditt budskap.

Det coachande förhållningssättet
Nyttan med det coachande förhållningssättet är att kunna frigöra mer tid till strategiska frågor, ha tillit till sina medarbetare och tro på individen. Släpp lite på kontrollen och du kommer att vinna tid.

Feedback
Att skapa en feedbackkultur i sin organisation är ett effektivt sätt att lära.
I workshopen tränar vi b. la att ge feedback att ta emot feedback och att be om feedback.

 • CWL Coaching & Consult catrine@cwlcoaching.se
  070 688 52 87
  Skeppsbron 32
  111 30 Stockholm
 • På gång:
  Styrelseledamot i Svenska Facilitatornätverket. Mindfulnessträning för enhet på Länsförsäkringar, Fondliv. Executive coaching för ledare i näringslivet och myndigheter. MinfdfulnessBaserad StressReduktion-"Practicum"(steg 2 i den professionella utbildningen i MBSR, original programmet) lärare Camilla Sköld, Center for Mindfulness. Handledning av grupper i olika branscher. Transformational Presence Leadership men Alan Saele, Boston. Inbjuden av Handelskammarens Nätverk Ledarskapsutveckling att tala om Coaching.
  • LinkedIn