Utvecklar effektiv kommunikation för ledare och medarbetare

Utveckling av ledningsgrupper

Med hjälp av workshops och utbildning hjälper vi ledningsgrupper att bli mer effektiva och kommunikativa. Det betyder exempelvis fokus på hur ett effektivt ledningsgruppsarbete bedrivs inklusive ansvarsfrågor, uppföljning, feedbackträning, effektiv kommunikation, delegering och genomförandet av Extended DISC Profiler.

 • CWL Coaching & Consult catrine@cwlcoaching.se
  070 688 52 87
  Skeppsbron 32
  111 30 Stockholm
 • På gång:
  Styrelseledamot i Svenska Facilitatornätverket. Mindfulnessträning för enhet på Länsförsäkringar, Fondliv. Executive coaching för ledare i näringslivet och myndigheter. MinfdfulnessBaserad StressReduktion-"Practicum"(steg 2 i den professionella utbildningen i MBSR, original programmet) lärare Camilla Sköld, Center for Mindfulness. Handledning av grupper i olika branscher. Transformational Presence Leadership men Alan Saele, Boston. Inbjuden av Handelskammarens Nätverk Ledarskapsutveckling att tala om Coaching.
  • LinkedIn