Utvecklar effektiv kommunikation för ledare och medarbetare

Extended DISC

Extended DISC är ett effektivt verktyg för att skapa självinsikt kring våra beteenden och kommunikation. Analysen gör oss medvetna om hur vi bäst kommunicerar och skapar en effektiv hållbar kommunikation. Extended DISC synliggör våra styrkor och utvecklingssidor. Det ger individen och gruppen bra förutsättningar till ett gott samarbete och skapar effektivare resultat både internt och externt.

 • CWL Coaching & Consult catrine@cwlcoaching.se
  070 688 52 87
  Skeppsbron 32
  111 30 Stockholm
 • På gång:
  Styrelseledamot i Svenska Facilitatornätverket. Mindfulnessträning för enhet på Länsförsäkringar, Fondliv. Executive coaching för ledare i näringslivet och myndigheter. MinfdfulnessBaserad StressReduktion-"Practicum"(steg 2 i den professionella utbildningen i MBSR, original programmet) lärare Camilla Sköld, Center for Mindfulness. Handledning av grupper i olika branscher. Transformational Presence Leadership men Alan Saele, Boston. Inbjuden av Handelskammarens Nätverk Ledarskapsutveckling att tala om Coaching.
  • LinkedIn